ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 มิถุนายน 2564

รางวัลที่ 1

งวดที่ 8 P 3665808
งวดที่ 9 ท 7260335
งวดที่ 9 อ 1955302

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 8 T 8081181
งวดที่ 8 ช 4313132
งวดที่ 8 ษ 1566734

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

4132798
5800760
7329609
7451936
9488030

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

1433081
2831408
3028469
3425255
4236425
5837629
6490812
7310462
7561601
9674094

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0750115
2186022
2422282
2649849
2913506
3989132
5568158
6298432
6504148
7458012
7776104
7794112
7794409
8018853
8190344
8318518
8695278
8805000
9117092
9182760

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

919472
952860

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

16207
37270

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

0155
4663
5866
6252

รางวัลละ 150 บาท