ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 มิถุนายน 2564

รางวัลที่ 1

งวดที่ 118 X 8141714
งวดที่ 130 ฒ 5586120
งวดที่ 135 X 9113697

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 124 ผ 9776607
งวดที่ 125 ล 0931186

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

1469902
4046094

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0385266
0631420
3230233
3879050
6078690

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

0460790
0816983
1247216
2845456
3896204
7372570
8061257
9287187
9477686
9622847

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

5586120
8141714
9113697

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

116196
767973

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

92207
99136

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

2865
2883

รางวัลละ 150 บาท