ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 สิงหาคม 2566

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 J 0042701
งวดที่ 10 M 9037704
งวดที่ 10 ฮ 6670445

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 10 G 3178810
งวดที่ 10 J 5321872
งวดที่ 10 L 3928855

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

1019330
4361707
6796088
7772381
9592535

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0285146
1070980
2612303
3462758
5453876
5852513
5985128
7852584
9353467
9995902

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

1475572
1740781
3071616
3187192
3235089
3572246
3843592
3996637
4212125
4766430
4870162
5865753
6220602
6569275
6796401
7370783
7614061
8542287
9337510
9733117

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

408271
694934

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

46281
81847

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

4813
5317
6890
7451

รางวัลละ 150 บาท