รางวัลที่ 1

รางวัลละ 3,000,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

รางวัลละ 1,000 บาท

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลที่ 2

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

รางวัลละ 40,000 บาท

รางวัลที่ 4

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 5

รางวัลละ 10,000 บาท