ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 ธันวาคม 2566

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 U 4448168
งวดที่ 10 ด 1002406
งวดที่ 10 ผ 4017452

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 10 M 1720198
งวดที่ 10 ญ 6456695
งวดที่ 10 ญ 6672995

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

2332756
3719896
4765133
6567732
9674721

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0092424
1371831
3803931
4656834
7203258
7225699
7488693
8384915
9494006
9971832

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

1172103
1450563
1552993
1620871
1630459
2044267
2415246
2749723
3034547
3308183
4131086
4570599
4758584
4828212
5095411
6202426
7214890
8654590
9498734
9963660

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

386166
789004

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

82285
98194

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

0836
2144
2369
9949

รางวัลละ 150 บาท