ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 พฤศจิกายน 2566

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 O 2187754
งวดที่ 10 จ 7811245
งวดที่ 10 ฮ 6970568

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 10 H 8468376
งวดที่ 10 I 0706526
งวดที่ 10 ก 5838537

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

2196295
2994245
4625413
6731591
8738006

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0636055
0907751
1062272
1595784
1750963
1918665
5490156
5715930
8963465
9601833

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

1096106
1179364
1470895
2143533
2618654
2752900
3013892
3570520
4166138
4549767
4703790
4886694
6578290
7122545
7153561
7590891
7741899
8465855
8686374
9714028

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

495684
724340

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

41211
85099

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

3310
7279
8257
8426

รางวัลละ 150 บาท