รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 L 8025688
งวดที่ 10 O 8438403
งวดที่ 10 U 2487451

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 10 M 0666534
งวดที่ 10 M 2383832
งวดที่ 10 N 7239925

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

0291065
4781867
5325260
5664796
6492694

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

1059507
2088259
3144528
3377984
3587916
5101131
7260763
8014863
9262871
9620902

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0363456
0841988
1147331
1607461
2464476
3561110
3945509
4086451
4229259
5316226
5370990
6178618
6760658
6790255
6879085
6983042
7000001
7430891
9084033
9922923

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

406001
908892

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

10868
45935

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

0167
2812
2826
9048

รางวัลละ 150 บาท