ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 29 ธันวาคม 2566

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 D 6001894
งวดที่ 10 O 3627669
งวดที่ 10 S 3808951

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 10 B 1967553
งวดที่ 10 C 3083716
งวดที่ 10 G 3889986

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

0753462
1814925
8117169
8431046
9788891

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0629652
3326346
3364207
3559068
3734716
4098178
4570056
4584375
4822854
9937522

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0306381
1102065
2013878
2251290
2444746
3040594
3805008
4081211
5007326
5142020
6088087
6091531
6100044
6623060
6671583
6781685
6817659
7428805
8036741
8349506

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

761732
779641

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

09423
43924

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1919
5794
6300
8906

รางวัลละ 150 บาท