ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 ตุลาคม 2566

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 F 2020941
งวดที่ 10 P 4918477
งวดที่ 10 ช 0910374

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 10 D 5511209
งวดที่ 10 R 1691636
งวดที่ 10 ก 0847209

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

2240813
4758889
5480982
6890850
8970567

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0351059
0397023
0666239
2472402
7233140
7351696
9084305
9182645
9670081
9994115

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0897820
1174875
1547368
2005043
2232077
3835838
4052605
4859698
5745814
6233222
6422055
6482462
7027462
7453098
7605066
7607753
7954257
8263994
8514706
8854326

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

519288
574809

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

95283
98125

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

2129
2233
4180
9246

รางวัลละ 150 บาท