ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 มิถุนายน 2566

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 C 2253009
งวดที่ 9 I 0114600
งวดที่ 9 ย 1803318

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 10 ฎ 3416727
งวดที่ 9 ถ 4105446
งวดที่ 9 ส 6611076

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

1556268
3344624
3375678
7163517
8453104

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0064873
0981910
1141666
2607972
4379192
4442630
4761482
5377942
6385145
7599997

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0242670
1484981
1796823
3504812
3806367
3816576
3849250
3941257
4076349
4622771
4671313
5596668
6065637
6543334
7502477
8140951
8295627
8770472
9250516
9780338

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

568145
884451

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

21945
32865

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

1486
2507
3992
7682

รางวัลละ 150 บาท