ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี 16 มิถุนายน 2566

รางวัลที่ 1

งวดที่ 137 ฐ 9346977
งวดที่ 137 ผ 8791447
งวดที่ 137 ฬ 2351659

รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลพิเศษ

--

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 137 P 8032660
งวดที่ 137 ถ 7404278

รางวัลละ 1,000,000 บาท

รางวัลที่ 3

9011464
9253397

รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 4

0573580
3808440
4336669
5196513
7197374

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 5

1887470
2574642
3687906
4956596
5419919
6242509
7973191
8558444
9362699
9513392

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1

2351659
8791447
9346977

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

036128
405103

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

34698
67637

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

3447
9021

รางวัลละ 150 บาท