ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 กรกฎาคม 2566

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 T 1091757
งวดที่ 10 ผ 5919407
งวดที่ 10 ม 0961147

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 10 E 3450342
งวดที่ 10 I 5122019
งวดที่ 10 J 8507037

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

1698561
5543050
6309296
6656557
9000815

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0298294
0472126
1297939
1592823
2987694
3916275
6084500
6176207
7233944
8914340

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

0615806
0834441
0974290
1543722
1575494
1655444
1660303
2015581
4769424
5807474
6134961
6279294
6689094
6987001
8765528
8832215
9047254
9145099
9163302
9548076

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

376541
686927

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

31876
76107

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

0108
1698
2860
5762

รางวัลละ 150 บาท