ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี 1 กันยายน 2566

รางวัลที่ 1

งวดที่ 10 V 6870636
งวดที่ 10 ท 9604328
งวดที่ 10 ส 0704030

รางวัลละ 5,000,000 บาท

รางวัลที่ 2

งวดที่ 10 L 9288705
งวดที่ 10 ง 1551840
งวดที่ 10 ธ 9222391

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3

0605777
0869502
3202632
3764055
3766800

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 4

0087311
0430495
0464998
0976159
2014732
4920560
6668755
6839191
7616461
8878540

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 5

1373122
2334301
2600366
3078507
3194830
4352897
4555173
4977173
5319193
5337794
5744286
6537346
7387738
7615725
7880125
7895123
8986700
9412090
9691490
9875575

รางวัลละ 1,500 บาท

รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

147597
302352

รางวัลละ 400 บาท

รางวัลเลขท้าย 5 ตัว

52396
78407

รางวัลละ 300 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

0268
0687
6108
7644

รางวัลละ 150 บาท